ระบบชำระภาษีออนไลน์ อบจ.แม่ฮ่องสอน (E-Service)

ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีแสนจะง่ายไม่ยุ่งยาก

1.สแกนคิวอาร์โค้ด

2.คลิ๊กเลือกแบบยื่นภาษี

3.กรอกข้อมูล  ส่งข้อมูล

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์