แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

อำเภอสบเมย

 

 

อำเภอแม่สะเรียง

 

 

อำเภอแม่ลาน้อย

 

 

อำเภอขุนยวม

 

 

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 

 

อำเภอปางมะผ้า

 

 

อำเภอปาย

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์