ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ (รายละเอียดปรากฎ ตามประกาศ)

 
               ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ (รายละเอียดปรากฎ ตามประกาศ) มาแจ้งความประสงค์เป็นพนักงานจ้าง ในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน หากไม่มาภายในวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามภาพที่แนบมาด้านล่างนี้
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel