ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วสนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แทนตำแหน่งที่ว่าง

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel