เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดทำฝายชะลอน้ำ และบ่อกักเก็บน้ำ พื้นที่ป่าต้นน้ำลำห้วยบ้านนาปลาจาด

 
 
               เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการจัดทำบ่อกักเก็บน้ำตำบลห้วยผา ณ ป่าต้นน้ำลำห้วยบ้านนาปลาจาด หมู่ ๔ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่อำเภอเมือง , ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้กำลังใจ สร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำบ่อกักเก็บน้ำ กับผู้นำชุมชน เยาวชน ประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า และเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
              ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel