กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2566)

                นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2566) เก็บขยะ กวาดใบไม้ และปลูกต้นไม้ ณ อ่างเก็บน้ำบ้นหนองเขียว บริเวณโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 10 ตำบลหัวยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                โดยมีนางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าที่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. 
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel