ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู “ลำน้ำแม่ฮ่องสอน”

 
                   นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู ลำน้ำแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
                   โดยมีนายคมสันต์ ชมภูใส หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังตม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม
                   กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึง ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและมีพระราชปณิธารแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชน มีจิตสำนึกสาธารณะ รู้รักสามัคคี รักบ้านเมือง ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอนให้สะอาด และมีน้ำไหลผ่าน ตลอดทั้งปี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.20 น. ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ขัวเผือก) ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel