ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วางพวงมาลา และถวายสักการะ เนื่องในวันรพี

 
                  นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วางพวงมาลา และถวายสักการะ เนื่องในวันรพี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่พระบิดากฎหมายไทย
                  ทั้งนี้ วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel