ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานแก้ไขเหตุดินสไลด์ และต้นไม้ล้มขวางถนน เส้นทางบ้านห้วยฮี้ - บ้านหนองขาวกลาง ตำบลห้วยปูลิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

660807-0912.jpg
 
                ช่วงค่ำวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งว่า มีเหตุดินสไลด์ และต้นไม้ล้มขวางถนน เส้นทางบ้านห้วยฮี้ - บ้านหนองขาวกลาง บริเวณห้วยส่าจู ตำบลห้วยปูลิง ซึ่งเป็นถนนสายเส้นทาง มส.ถ. 1 – 0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด – บ้านห้วยตอง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนหลายจุด ทำให้เส้นทางปิด รถไม่สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้ ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
                เช้าวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติติงานแก้ไขเหตุดังกล่าว ซึ่งขณะนี้สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้ตามปกติแล้ว
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์