กองคลัง อบจ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรมนอกสถานที่ ตามโครงการ Onsite Service (OS) ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บของห้วงประจำเดือน สิงหาคม 2566

 
                           กองคลัง อบจ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรมนอกสถานที่ ตามโครงการ Onsite Service (OS) ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บของห้วงประจำเดือน สิงหาคม 2566 และที่ค้างยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมฯ ระหว่างวันที่ 1 - 12 กันยายน 2566 ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดกำหนดการดังกล่าว ได้ตามภาพที่แนบมาด้านบนนี้ครับ
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์