พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 
                         นายกฤษฎา ประไพพานิช หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายโยธิน เพียรสุขุม ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสาระพู สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์จากวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. 
 
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel