เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย กิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่นาเติง

 
                           เยาวชนก่อการดี อบจ,แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่นาเติง ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร โดยนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาฯ พร้อมด้วยนายสุริยัณห์ จีวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย และ เลขานุการ อบจ. ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
Facebook-like-icon.png

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์