เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กิจกรรมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำบ้านดอยแสง

 
                       เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ ณ ป่าต้นน้ำบ้านดอยแสง หมู่ 13 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ ประธานสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน และนายธนรชฏ ปวงทา สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 1 อ.เมือง , นางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการ อบจ.แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมให้กำลังใจและร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ กับชุมชนบ้านดอยแสง , ครูและนักเรียน ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง , หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.1 เพื่อชะลอความเร็วของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
                      ในการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel