เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม กิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่อูคอ

 
                         เยาวชนก่อการดี อบจ,แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่อูคอ วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปางตอง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวิเชียร บุญระชัยสวรรค์ สมาชิกสภา อบจ. เขตพื้นที่อำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์