เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่ยวม

 
                     เยาวชนก่อการดี อบจ,แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่ยวม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งแพม หมู่ 3 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ร่วมให้กำลังใจนักกีฬา ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel