เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลสบเมย จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม

 
                      นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน เขตอำเภอสบเมย ร่วมกับเยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย และชุมชนในพื้นที่ตำบลสบเมยร่วมกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ตามโครงการ เยาวชนปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ปลูกใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณป่าต้นน้ำบ้านทีฮือลือ หมู่ 11 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำชุมชน สร้างสวนครัวป่าเขา เพิ่มไม้ผลในพื้นที่ ให้คนและสัตว์ในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ และเพื่อสร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ และคนในชุมชนให้ช่วยกันดูแล อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ มีเยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย เป็นผู้คิดริเริ่มดำเนินโครงการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์