เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่เหาะ จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนอาสาพาน้องปลูกป่า ปลูกต้นไม้

 
                     เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่เหาะ ร่วมกับ ชุมชน ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน นักเรียน จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนอาสาพาน้องปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ณ ลำห้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา บ้านแม่ลิดหลวง หมู่ 2 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภแม่สะเรียง, อำเภอสบเมย , เลขานุการ นายก อบจ., เลขานุการ อบจ ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจน้องๆ เยาวชน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์