งาน "ประกาศเจตนารมณ์ตำบลแม่สวด ตำบลรักษ์ป่าเพื่อพัฒนาพื้นที่รูปธรรม คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนฯ

                    นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน และปาฐกถาพิเศษนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดรักษ์ป่า ในงาน "ประกาศเจตนารมณ์ตำบลแม่สวด ตำบลรักษ์ป่า เพื่อพัฒนาพื้นที่รูปธรรม คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนฯ ณ ป่าแม่เงา อุทยานแห่งชาติแม่เงา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน พร้อมนี้ได้มอบเอกสารรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์