เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกไม้กาย

 
               เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกไม้กาย ณ บริเวณน้ำตกไม้กาย บ้านปางคอง หมู่ 12 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า เพื่อส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้านได้ โดย มีนายศรรามยุทธ์ ยุธนานนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลนาปุู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า เป็นผู้คิดริเริ่มและดำเนินโครงการ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel