รายงานผลการปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานปรับปรุงถนนสายหลักและพื้นที่การเกษตร ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 5 กันยายน พ.ศ. 2566

                กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานปรับปรุงถนนสายหลักและพื้นที่การเกษตร ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 5 กันยายน พ.ศ. 2566 รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 13 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel