เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย กิจกรรมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำลำห้วยบ้านแม่ปิง

 
                       เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จัดกิจกรรมโครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ ณ ณ ลำห้วยแม่ปิง บ้านท่าปาย หมู่ 3 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายศิวศิษฎ์ ปัญญาตา สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย ร่วมให้กำลังใจและร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ กับชุมชนบ้านท่าปาย เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการทำการเกษตร ของเกษตรกร จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านท่าปาย , บ้านแม่ปิง และบ้านห้วยแก้ว และเพื่อชะลอความเร็วของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจากต้นน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์