ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง

 
                  ตามที่ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงในคืนวันที่ 8 กันยายน 2566 ต่อเนื่องถึงรุ่งเช้าวันที่ 9 กันยายน 2566 ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วม บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่ตำบลหมอกจำแป่ ตำบลห้วยผา และตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินของประชาชน พืชผลทางการเกษตร เป็นจำนวนมาก ทั้งยังทำให้เส้นทางการคมนาคมได้รับผลกระทบบางส่วน
                 ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ พนักงานขับ พร้อมเครื่องจักรกลออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังต่อไปนี้
                          - พื้นที่บ้านห้วยผา และบริเวณวนอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาผาเสื่อ หมู่ 1 ตำบลห้วยผา
                          - พื้นที่บ้านหมอกจำแป่ หมู่ 1 ตำบลหมอกจำแป่
                          - พื้นที่บ้านผาบ่องเหนือ หมู่ 12 ตำบลผาบ่อง
                          - พื้นที่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 3 ตำบลผาบ่อง
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์