การประชุม "ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน (จับฉลากแบ่งสาย) การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

 
                       นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม "ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน (จับฉลากแบ่งสาย) การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566" ณ ห้องประชุม GIS องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ป่าปุ๊)
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์