ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยผา หมู่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง

 
                   ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำป่าไหลหลาก และได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านห้วยผา หมู่ 1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน วัด โรงเรียน ที่ทำการวนอุทยานถ้ำปลา -ผาเสื่อ เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2566 ดังนี้
                        - แจกจ่ายน้ำสะอาด สำหรับอุปโภค บริโภค
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดบ้านเรือน
                        - ขุดลอกขยายลำห้วย
                        - ขุดลอกคลองส่งน้ำ
                        - ขุดตัดดินโคลน ปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยผา
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดอาคารเรียน
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณถ้ำปลา
                        - ฉีดล้างทำความสะอาดผิวถนน ทางหลวงแผนดิน 1095
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์