การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน

             นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 2 ตามโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสาละวิน ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel