กิจกรรมส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าชาติพันธุ์ "เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต"

               นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าชาติพันธุ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างรายได้ให้แก่จังหวัด..เดินแบบการกุศล "เสน่ห์แม่ฮ่องสอน เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบเงินสมทบทุนกองทุนฯ 5,000.- บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel