นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

                                             นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14:00 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel