นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด "การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 3" ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
                       นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด "การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 3" ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel