ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเครื่องจักรกลลงพื้นที่ เขตเทศบาล อ.แม่ลาน้อย แก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งจากอุทกภัย

 

               ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่​ อ.แม่ลาน้อย​ ว่ามีอุทกภัย​น้ำแม่ลาน้อย​กัดเซาะ​ตลิ่งพังในพื้นที่​เขตเทศบาล​ เมื่อวันที่ 15​ กันยายน​ 2566​ 
               ต่อมา วันที่ 16 กันยายน​2566​ ทาง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ภายใต้การอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ส่งเครื่องจักร​กล พร้อมพนักงานขับเข้าปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง ในพื้นที่ดังกล่าว

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์