เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่โถ

                  เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับชุมชนตำบลแม่โถ จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่โถ ณ สนามกีฬาวัดนักบุญเปโตรบ้านอุมพาย หมู่ 5 ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายช่วยดี ดวงฤดีโชคสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้  เมื่อวันนี้ 21 กันยายน 2566 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel