ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเครื่องจักรกลลงพื้นที่ แก้ไขคอสะพาน​ บ้านแม่สะลาบ​ ต.แม่​คง​ อ.แม่สะเรียง

                     ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม อบจ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเครื่องจักร​กล พร้อมพนักงานขับเข้าปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาน้ำเซาะงานคอสะพาน​ บ้านแม่สะลาบ​ ต.แม่​คง​ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2566

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel