เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่สวด

                   เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนพื้นที่ตำบลแม่สวด จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่สวด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่เงา หมู่ 8 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายคำปัน คำปะวัน ประธานสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน และนายนิคม เปล่งฉวีวรรณ เลขานุการนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์