เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่สวด

                   เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนพื้นที่ตำบลแม่สวด จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่สวด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่เงา หมู่ 8 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายคำปัน คำปะวัน ประธานสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน และนายนิคม เปล่งฉวีวรรณ เลขานุการนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel