เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมโครงการ อบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลเมืองปอน

 
                     เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมโครงการ อบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลเมืองปอน ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านมะหินหลวง หมู่ 8 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวุฒิ ริยะนา สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน เขตอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าว
                    ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel