เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง

 
                   เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ บริเวณถนนบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ 3 - บ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนางกิ่งทอง ปัญญาทอง สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน เขตอำเภอปาย เป็นประธานเปิดงาน ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าว
                  ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566
 
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel