การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel