ประชุมการจัดงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู ประจำปี พ.ศ. 2566

                  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเรื่องการเตรียมการจัดงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์