ประชุมการจัดงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู ประจำปี พ.ศ. 2566

                  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเรื่องการเตรียมการจัดงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel