การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

                      นายคำปัน คำประวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วม วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel