นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ให้เกียรติร่วมงาน"ฉลองวัดคาทอลิก พระแม่ลูกประคำ" อำเภอขุนยวม

                   นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน"ฉลองวัดคาทอลิก พระแม่ลูกประคำ" อำเภอขุนยวม และกล่าวพบปะพี่น้องคริสเตียนฯ ณ วัดคาทอลิก พระแม่ลูกประคำ อำเภอขุนยวม. และถ่ายภาพร่วมกันกับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ , พร้อมด้วยนาย วิเชียร บุญระชัยสวรรค์ ส.อบจ.เขต 1 อ.ขุนยวม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์