กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลเมืองแปง และพิธีเปิดอาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเมืองแปง

 
                       นายสุริยัณห์ จีวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน อำเภอปาย และนายกฤษฎา ประไพพานิช หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมกิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพตำบลเมืองแปง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.สต.บ้านเมืองแปง จากบริเวณ ณ น้ำพุร้อนบ้านเมืองแปง หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย ไปยังรพ.สต.เมืองแปง เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.
                       จากนั้เวลา 09.30 น. ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเมืองแปง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ นางนันทนา พรมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง
 
Facebook-like-icon.png

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์