ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเครื่องจักรกลลงพื้นที่ แก้ไขเหตุดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางเส้นทาง

                       ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม อบจ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับเข้าปฏิบัติงานขุดตัดดิน หินขนาดใหญ่ ที่สไลด์ลงบนถนน และตัดต้นไม้ที่ล้มขวางการจราจร เส้นทางสาย มส.ถ. 1 – 0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด - บ้านห้วยตอง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 06.30 น.

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel