วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2566

                    นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูต้นไม้ บริเวณศูนย์เครื่องมือกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2566 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel