อบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจำหน่าย อาหารไทใหญและสินค้าชุมชน ในงานเปิดเมิงไตฯ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2566 

                     อบจ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจำหน่าย อาหารไทใหญและสินค้าชุมชน ในงานเปิดเมิงไตฯ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถรับและส่งใบสมัครได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน 2566 นี้ เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 5361 1180

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel