คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1291/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและผู้ดูแลระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์