นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "แม่ฮ่องสอนงานบุญประเพณี ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                          นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "แม่ฮ่องสอนงานบุญประเพณี ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์