อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด ฯ เข้าร่วมขบวนแห่จองพารา" เนื่องในเทศกาลออกพรรษา (ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด) ประจำปี พ.ศ. 2566

 
                                                                                                                                                       ---------------------------------------------------------
                                    นายโชคชัย เวชกิจ รองนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัด ฯ เข้าร่วมขบวนแห่จองพารา เนื่องในเทศกาลออกพรรษา (ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามถนนขุนลุมประพาส และนำไปถวาย ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ให้คงอยู่สืบไป และเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร่วมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สายตาประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอีกด้วย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์