โครงการอบรมค่ายเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนตำบลขุนแม่ลาน้อย ภายใต้โครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567

 
                     เยาวชนก่อการดี ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนตำบลขุนแม่ลาน้อย ภายใต้โครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน จาก 5 หมู่บ้านในตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
                     โดยมี นายอัครเดช วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายช่วยดี ดวงฤดีโชคสกุล สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน เขตอำเภอแม่ลาน้อย , นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด , นายก อบต.ขุนแม่ลาน้อย , ปลัดอำเภอแม่ลาน้อย , กำนันตำบลขุนแม่ลาน้อย และผู้ใหญ่บ้านบ้านส้มป่อย ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจน้อง ๆ เยาวชนก่อการดีในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ณ โบสถ์คริสตจักร บ้านส้มป่อย ม.2 ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์