โครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567 โครงการค่ายเยาวชนตำบลแม่สวดร่วมสร้างสังคมน่าอยู่

 
                    นายอัครเดช วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนตำบลแม่สวดร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ พร้อมด้วย นายนิคม เปล่งฉวีวรรณ เลขานุการนายกฯ , นายพงษ์เพชร จันทร์อ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอสบเมย, เลขานุการนายก อบต.แม่สวด , สมาชิกสภา อบต.แม่สวด ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่สวด ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจน้อง ๆ เยาวชน ในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนตำบลแม่สวดร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ ภายใต้โครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567 สำหรับการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี ตำบลแม่สวด อำเภอสบแมย เป็นผู้คิดริเริ่มและดำเนินโครงการ โดยมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแม่เงา หมู่ 8 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์