นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน..ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบการบูรณะสะพานซูตองเป้ สะพานแห่งศรัทธา จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก

                   นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน..ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบการบูรณะสะพานซูตองเป้ สะพานแห่งศรัทธา จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ทำให้สะพานซูตองเป้ชำรุดเสียหาย ณ วัดภูสมณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. 

 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่สวด

                   เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนพื้นที่ตำบลแม่สวด จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่สวด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่เงา หมู่ 8 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายคำปัน คำปะวัน ประธานสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน และนายนิคม เปล่งฉวีวรรณ เลขานุการนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 

 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเครื่องจักรกลลงพื้นที่ แก้ไขคอสะพาน​ บ้านแม่สะลาบ​ ต.แม่​คง​ อ.แม่สะเรียง

                     ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม อบจ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเครื่องจักร​กล พร้อมพนักงานขับเข้าปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาน้ำเซาะงานคอสะพาน​ บ้านแม่สะลาบ​ ต.แม่​คง​ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2566

 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่โถ

                  เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับชุมชนตำบลแม่โถ จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่โถ ณ สนามกีฬาวัดนักบุญเปโตรบ้านอุมพาย หมู่ 5 ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายช่วยดี ดวงฤดีโชคสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้  เมื่อวันนี้ 21 กันยายน 2566 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme - UNDP)

 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme - UNDP) โดยทาง UNDP ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ สำหรับประเทศไทย (Strengthening SDG Localization in Thailand) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง UNDP กับกระทรวงมหาดไทย และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมส่วยทะมิน 
 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเครื่องจักรกลลงพื้นที่ เขตเทศบาล อ.แม่ลาน้อย แก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งจากอุทกภัย

 

               ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่​ อ.แม่ลาน้อย​ ว่ามีอุทกภัย​น้ำแม่ลาน้อย​กัดเซาะ​ตลิ่งพังในพื้นที่​เขตเทศบาล​ เมื่อวันที่ 15​ กันยายน​ 2566​ 
               ต่อมา วันที่ 16 กันยายน​2566​ ทาง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ภายใต้การอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ส่งเครื่องจักร​กล พร้อมพนักงานขับเข้าปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง ในพื้นที่ดังกล่าว

 

การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ 3

 
                นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหาร..ให้เกียรติกล่าวพบปะมอบรางวัล และแสดงความยินดีกับนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอน คัพ ครั้งที่ 3
โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้
              1. อาวุโสเมือง มส.A 
              2. 
อาวุโสเมือง มส.B
              3. อาวุโสสายใต้
              4. ยูไนเต็ด FC
นักกีฬายอดเยี่ยม : นายยุทธพงษ์ ศิริแก้ว (ทีม อาวุโสเมือง มส.A). เมื่อวันนี้ 17 กันยายน 2566 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
 

อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนก่อการดีระดับตำบล ภายใต้โครงการ “เยาวชนก่อการดี” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนก่อการดีระดับตำบล ภายใต้โครงการ “เยาวชนก่อการดี” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมในพิธีเปิด
               สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประธานเยาวชนระดับตำบล (หรือเยาวชนที่เป็นตัวแทนเยาวชนระดับตำบล) มาเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำ เติมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง รวมถึงการนำผลจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละตำบล นำมาถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในพื้นที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน/หน่วยงานในพื้นที่ และมีการร่วมกันเสนอความคิดเห็น สรุปประเด็นปัญหา แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชน ในปี 2567 พร้อมกันนี้ ได้มีการเปิดประชุมสภาเยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
               กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนก่อการดีระดับตำบล ภายใต้โครงการ “เยาวชนก่อการดี” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 
 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด "การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 3" ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
                       นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด "การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.แม่ฮ่องสอนคัพ ครั้งที่ 3" ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
 
 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

                                             นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14:00 น. 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์