อบจ.แม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล แก้ไขปัญหาหินถล่มทับเส้นทาง มส.ถ. 1 – 0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด - บ้านห้วยตอง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                              จากกรณี ก้อนหินบนหน้าผาถล่มลงมากีดขวางเส้นทางสาย มส.ถ. 1 – 0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด - บ้านห้วยตอง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ระหว่างจุดชมวิวดอยสันฟ้า - บ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) ทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไป - มา ได้ เช้านี้ (วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 06.00 น.) กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำเครื่องจักรกล และพนักงานขับ เข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา

 

อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ หน่วยงานยุติธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน ด้านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                   นายคำปุน ภูธรศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นายกษิดิ์เดช เรืองสว่าง อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางสาวสินีนิตย์ วิพัฒนานันทกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางนิภา พิมพ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน ด้านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                   เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อน ด้านกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจโดยมีความมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                   โดยมีนายธนรชฎ ปวงทา , นายพิริยะ ตวงลาภทวีกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตอำเภอเมือง และ นางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพยาน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 
 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ 2566 - 2570 ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       นายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวแทนนายก อบจ.มส. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ 2566 - 2570 ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ชั้น 2 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30น.

 

 

 

พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

                         นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีฯ

                         ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด) ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

กิจกรรม เดิน - วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

   

                               นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมขบวนเดินวิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปตามเส้นทางจากศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัด ไปรษณีย์ไทย สาขาแม่ฮ่องสอน สวนสาธารณหนองจองคำ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ทิศเหนือ) เพื่อส่งต่อให้กับอำเภอปางมะผ้า ณ สะพานห้วยส้าน รอยต่ออำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า ไปยังที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า

                               โดยมีนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำบุคลากรในสังกัดร่วมขบวนเดินวิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว จนถึงบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ทิศเหนือ) เพื่อส่งต่อให้ขบวนนำส่งธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ให้อำเภอปางมะผ้าต่อไป เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.ณ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

 

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567

 
                             นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดถนน และเก็บขยะ สองข้างทางถนนหมายเลข 108 ตั้งแต่บริเวณถนนซุ้มประตูเมือง ด้านทิศใต้ (ธาราอีซูซุแม่ฮ่องสอน) ถึงบริเวณถนนซุ้มประตูเมืองด้านทิศเหนือ (โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567
                             โดยมีนายคมสันต์ ชมภูใส หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางประภาภรณ์ วิมลพันธ์ ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดถนน และเก็บขยะ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 

นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดรักษ์ป่า กิจกรรมกำหนดพื้นที่นำร่องสำหรับเป็นหมู่บ้าน / ชุมชนต้นแบบ "รักษ์ป่า" (ดอยสีเขียว)

 
                     นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดรักษ์ป่า กิจกรรมกำหนดพื้นที่นำร่องสำหรับเป็นหมู่บ้าน / ชุมชนต้นแบบ "รักษ์ป่า" (ดอยสีเขียว) เพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส่งเสริมมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                     โดยการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตอำเภอเมือง, ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท, เยาวชนและเครือข่ายต้นกล้า อบจ.แม่ฮ่องสอน (โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ, โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนราชาประชานุเคราะห์ 59), นักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                     ร่วมกันปลูกต้นหูกระจง และหญ้าแฝก บริเวณลานดินด้านข้างอาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และแก้ไขปัญหาดินสไลด์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เมื่อวันนี้ (31พฤษภาค 2567) เวลา 09.00 น ณ บริเวณอาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

โครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567 ตำบลนาปู่ป้อม

 
                            เยาวชนก่อการดี ตำบลนาปู่ป้อม จัดกิจกรรมโครงการซ่อมแซมประปาภูเขาหมู่บ้านตำบลนาปู่ป้อม ภายใต้โครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 256 โดยมี นายศรรามยุทธ์ ยุทธนานนท์ สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน เขตอำเภอปางมะผ้า , นางกรรณิกา แกวงศ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ ผู้ใหญบ้านบ้านไม้ซางหนาม ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจน้อง ๆ เยาวชนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านไม้ซางหนาม หมู่ 7 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

โครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567

 
                               โครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านผาผ่า ม.1 (หย่อมบ้านดอยผาลาย)ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จัดกิจกรรมโครงการร่วมแรงร่วมใจจิตอาสาพัฒนาศาลาริมทางตำบลแม่คะตวน ภายใต้โครงการเยาวชนก่อการดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ประจำปี 2567
                               โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายนิคม เปล่งฉวีวรรณ เลขานุการนายกฯ นายธนากร พรมเลิศรองประธานสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน นายจีรพงศ์ พวงทอง นายสุพัฒน์ ตาสิงห์ สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน เขตแม่สะเรียง นายก อบต.แม่คะตวน กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่คะตวน ร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจน้อง ๆ เยาวชนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์