ประชุมการจัดงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู ประจำปี พ.ศ. 2566

                  นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเรื่องการเตรียมการจัดงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. 

 

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. 

 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง

 
                   เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง พื้นที่ตำบลเวียงเหนือ บริเวณถนนบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ 3 - บ้านโป่ง หมู่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนางกิ่งทอง ปัญญาทอง สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน เขตอำเภอปาย เป็นประธานเปิดงาน ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าว
                  ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566
 
 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมโครงการ อบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลเมืองปอน

 
                     เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมโครงการ อบรมเยาวชนกับการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลเมืองปอน ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านมะหินหลวง หมู่ 8 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวุฒิ ริยะนา สมาชิกสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน เขตอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมดังกล่าว
                    ในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เยาวชนก่อการดี อบจ. แม่ฮ่องสอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม เป็นผู้คิดริเริ่มในการดำเนินโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 
 

นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน..ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบการบูรณะสะพานซูตองเป้ สะพานแห่งศรัทธา จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก

                   นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน..ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบการบูรณะสะพานซูตองเป้ สะพานแห่งศรัทธา จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ทำให้สะพานซูตองเป้ชำรุดเสียหาย ณ วัดภูสมณาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. 

 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่สวด

                   เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนพื้นที่ตำบลแม่สวด จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่สวด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่เงา หมู่ 8 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายคำปัน คำปะวัน ประธานสภา อบจ.แม่ฮ่องสอน และนายนิคม เปล่งฉวีวรรณ เลขานุการนายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 

 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเครื่องจักรกลลงพื้นที่ แก้ไขคอสะพาน​ บ้านแม่สะลาบ​ ต.แม่​คง​ อ.แม่สะเรียง

                     ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม อบจ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้การอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งเครื่องจักร​กล พร้อมพนักงานขับเข้าปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาน้ำเซาะงานคอสะพาน​ บ้านแม่สะลาบ​ ต.แม่​คง​ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2566

 

เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่โถ

                  เยาวชนก่อการดี อบจ.แม่ฮ่องสอน ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับชุมชนตำบลแม่โถ จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ตำบลแม่โถ ณ สนามกีฬาวัดนักบุญเปโตรบ้านอุมพาย หมู่ 5 ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายช่วยดี ดวงฤดีโชคสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมครั้งนี้  เมื่อวันนี้ 21 กันยายน 2566 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme - UNDP)

 
                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme - UNDP) โดยทาง UNDP ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ สำหรับประเทศไทย (Strengthening SDG Localization in Thailand) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง UNDP กับกระทรวงมหาดไทย และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมส่วยทะมิน 
 

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเครื่องจักรกลลงพื้นที่ เขตเทศบาล อ.แม่ลาน้อย แก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งจากอุทกภัย

 

               ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่​ อ.แม่ลาน้อย​ ว่ามีอุทกภัย​น้ำแม่ลาน้อย​กัดเซาะ​ตลิ่งพังในพื้นที่​เขตเทศบาล​ เมื่อวันที่ 15​ กันยายน​ 2566​ 
               ต่อมา วันที่ 16 กันยายน​2566​ ทาง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ภายใต้การอำนวยการของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ส่งเครื่องจักร​กล พร้อมพนักงานขับเข้าปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาน้ำเซาะตลิ่ง ในพื้นที่ดังกล่าว

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 5800

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5361-1385

โทรสาร : 0-5361-1385

อีเมล : [email protected]

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์